Kiến tạo không gian  -  Ngập tràn hạnh phúc
Hotline: 0904.816.816

CT01-CẢI TẠO SỬA CHỮA NHÀ DÂN

Giới thiệu

Mô tả: Cải tạo sửa chữa (đục trát, ốp lát, đi lại hệ thống đường ống cấp thoát nước, điện, điện nhẹ) nâng tầng, đổ sàn bê tông nhẹ, diện tích sàn S=32m2

Lĩnh vực
Năng lực
Kinh nghiệm
Phản hồi của khách hàng

Đối tác