Kiến tạo không gian  -  Ngập tràn hạnh phúc
Hotline: 0904.816.816

CT02-CẢI TẠO SỬA CHỮA QUÁN CAFE

Giới thiệu

Mô tả: Mặt bằng tầng 1 khu tập thể S=95m2, cần cải tạo thành quán cafe theo thiết kế

Lĩnh vực
Năng lực
Kinh nghiệm
Phản hồi của khách hàng

Đối tác