• Thiết kế và thi công hạng mục công trình

Dự án:

Khu khách sạn nghỉ dưỡng Tuần Châu Ecopark

Chủ đầu tư:

Tập đoàn Tuần Châu

Địa điểm:

Quốc Oai, Hà Nội

Thời gian thực hiện:

2016