• Thiết kế và thi công hạng mục công trình

Dự án:

Nhà Chỉ Huy Cục Đối Ngoại

Chủ đầu tư:

 

Địa điểm:

30A, Phạm Ngũ Lão, Hà Nội

Thời gian thực hiện:

2017