• Thiết kế và thi công hạng mục công trình

Dự án:

Chung cư thu nhập thấp: The Rubik Thái Bình

Chủ đầu tư:

BID

Địa điểm:

Thái Bình

Thời gian thực hiện:

2016