• Thiết kế và thi công
  • Cung cấp và lắp đặt hệ thống cửa sổ, cửa đi, mặt dựng

Dự án:

Viện Kiểm nghiệm Dược Cục Quân Y Bộ QP

Chủ đầu tư:

 

Địa điểm:

Xã Liên Minh, Thanh Trì, Hà Nội

Thời gian thực hiện:

2017