Cát là chất liệu canvas của Andy Bastarrika. Hầu hết chúng ta cảm thấy hài lòng khi xây xong tòa lâu đài cát trên biển, nhưng Bastarrika thì không như vậy. Tác phẩm của ông mang nhiều tham vọng hơn, thường xoay quanh chủ đề thế giới tự nhiên, từ cá sấu đến cá mập và nhiều con vật hung dữ khác nữa. 

Bạn không nhìn nhầm đâu, vâng, Bastarrika đã thực sự điêu khắc chúng từ cát.