Những bức ảnh do Ravi Raj chụp lại và đang gây bão trên mạng xã hội vì độ cục súc của nhân vật chính.


"Cốc cốc cốc, có ai ở nhà không?"

 


"Đứa nào làm phiền đó..."

 


"Dám làm phiền khi ông đang ngủ à...".

 


"Biến đê..."

 


"Con chim hư đốn này!!"