Một lưu ý thú vị nữa là càng về sau, các mốt giày thường được tạo ra bởi dòng sản phẩm đặc trưng của một nhãn hiệu nào đó.

Người ta thường nói thời trang có tính tuần hoàn. Nếu thật vậy, chúng ta sẽ sớm quay lại với mốt giày escaffignon từ những năm 1520 theo như bảng tổng kết của tác giả Jamie Azimova dưới đây.