Để chống thấm sàn mái, bể nước, bể bơi, nhà vệ sinh, tầng hầm, cầu thang,... cần phải có một quy trình thi công kỹ thuật cao nếu không hiện tượng bị thấm sẽ bị tái diễn liên tục trong khi công việc xử lý lại sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và kinh phí. Các loại vật liệu dùng để thi công chống thấm cũng cần phải chọn lựa để đảm bảo chất lượng chống thấm được hiệu quả nhất. Trong đó, Sika là một trong số những vật liệu được nhiều nhà thi công sử dụng rất phổ biến trong chống thấm các công trình.

1. Bản vẽ biện pháp thi công chống thấm mái

 

bản vẽ biện pháp thi công chống thấm mái nhà dốc

Bản vẽ biện pháp thi công chống thấm mái nhà dốc

bản vẽ biện pháp thi công chống thấm sàn mái nhà
Bản vẽ biện pháp thi công chống thấm sàn mái bằng
 


2. Bản vẽ biện pháp thi công móng bể bơi

bản vẽ biện pháp thi công chống thấm móng bể bơi, bể nước

Bản vẽ biện pháp thi công chống thấm bể bơi, bể nước ăn3. Bản vẽ biện pháp thi công chống thấm nhà vệ sinh
 

bản vẽ biện pháp thi công chống thấm nhà vệ sinh

Bản vẽ biện pháp thi công chống thấm nhà vệ sinh

bản vẽ thi công biện pháp chống thấm ban công, nhà vệ sinh
Bản vẽ thi công biện pháp chống thấm ban công, nhà vệ sinh

 


4. Bản vẽ biện pháp thi công chống thấm tầng hầm

bản vẽ biện pháp thi công chống thấm tầng hầm
Bản vẽ biện pháp thi công chống thấm tầng hầm

bản vẽ chi tiết chống thấm sàn mái tầng hầm
Bản vẽ thi công biện pháp chống thấm sàn mái tầng hầm

 

5. Bản vẽ thi công biện pháp chống thấm tường

bản vẽ thi công biện pháp chống thấm tường

6. Bản vẽ thi công biện pháp chống thấm hố thang máy
 

bản vẽ thi công biện pháp chống thấm hố thang máy

7. Bản vẽ thi công biện pháp chống thấm ống kỹ thuật xuyên sàn

bản vẽ thi công biện pháp chống thấm ống kỹ thuật xuyên sàn